De bijenweide

De bijenweide is het geheel van planten die voedsel ( nectar en stuifmeel) verschaffen aan de bijen. Bijenplanten vind je overal: in de landbouw, de tuinbouw, de fruitteelt, op wegbermen, in weiden, tuinen en bossen. Slechts een beperkt aantal planten zijn belangrijk voor de bijen. De waarde van de bijenweide wordt bepaald door het aantal en de verscheidene soorten bijenplanten die er in de loop van het jaar voorkomen.

De planten die rijk zijn aan nectar en/of aan stuifmeel noemen we drachtplanten, zoals wilg, koolzaad, fruit, linde, klaver, braam, vuilboom, phacelia. Voor de imker is het belangrijk dat hij de bijenweide van zijn omgeving kent en er voortdurend naar streeft om deze te verbeteren en uit te breiden. Hij kan zelf zoveel mogelijk bijenplanten in zijn tuin zetten en de plaatselijke overheid en groendiensten zijn adviezen aanbieden. Onze bijenweide Tilburg en omgeving heeft het momenteel op veel plaatsen heel moeilijk , toch valt ons op dat het de meeste mensen aanspreekt nu de bijen de laatste jaren veel in de publiciteit zijn geweest en ze ook meer bloemen zaaien en insectenhotels plaatsen.