Bijen en Bestuiving in de fruitteelt

Bijenkast in het fruit
Bijenkast in het fruit

Aarts Bij en Groen levert bijenvolken voor het bestuiven van uw gewas in de fruitteelt.

Ervaring : zoete kersen, morel, appels, peer, pruim, rode bessen, blauwe bessen, kiwibessen framboos, braam en aardbeien. Zowel in de volle grond als in de glastuinbouw.

In overleg met de fruitteler wordt bepaald hoeveel bijenvolken er geplaatst worden. In onderstaande tabel staan de richtlijnen voor de open fruitteelt en overdekte fruitteelt. Bij open teelten wordt gebruik gemaakt van 11 en 22 ramen en in overdekte teelt 7 en 11 ramen.

 

 

 

 

 

 

Tabel aantal bijenvolken fruitteelt
Tabel aantal bijenvolken fruitteelt

Adviezen aantallen bijenvolken voor bestuiving 2010

Bestuivingsovereenkomst 2019

Plaatsing bij open teelt

Bestuiven Braam
Bestuiven Braam

Het plaatsen van de bijenvolken gebeurt altijd in overleg met de fruitteler en bij voorkeur vlak nadat het gewas in bloei is gekomen. Over het algemeen wordt in de open fruitteelt aangehouden dat de volken worden geplaatst wanneer 10% van het gewas in bloei staat. De bijenvolken worden geplaatst in groepjes op een zonnige en beschutte plek en op een verhoging, bijvoorbeeld op pallets.

Plaatsing bij overdekte teelt

Het plaatsen van de bijenvolken in de glastuinbouw gebeurt over het algemeen in de avond om onnodig verlies van bijen te voorkomen. Samen met de fruitteler worden geschikte plekken uitgezocht. Meestal op een stellage naast of net boven het te bestuiven gewas. Bij voorkeur is de standplaats licht en ruim en is er een drinkplaats voor de bijen.

Nakijken van de bijenvolken

Bestuivingresultaat
Bestuivingresultaat

De bijenvolken worden regelmatig nagekeken om de kwaliteit te waarborgen. Over het algemeen eens per twee weken bij open teelt en eens per 10 dagen bij teelt onder glas of in tunnels.

Bijen en bestuiving in de fruitteelt

Bijen hebben in de fruitteelt met betrekking tot de bestuiving een belangrijke rol. Doordat bijen de bloemen bezoeken om er nectar of stuifmeel te verzamelen, brengen ze stuifmeel over van de ene bloem naar de andere waardoor er bevruchting en vruchtvorming kan plaatsvinden. Sommige soorten zijn voor de overdracht van stuifmeel bijna geheel afhankelijk van bijen en andere insecten. Deze soorten hebben vaak grote, gekleurde en geurende bloemen en produceren nectar om een bezoek

Bestuiven blauwe bessen in de kas
Bestuiven blauwe bessen in de kas

aan de bloem zo aantrekkelijk mogelijk te maken. In de fruitteelt zijn veel soorten ( appel, kers, pruim, braam, framboos, blauwe bes) afhankelijk van bijen en andere insecten voor een optimale bestuiving.

Ook de wind speelt een rol bij de bestuiving, maar het plaatsen van bijen geeft aantoonbaar betere resultaten. Bij teelt onder glas (aardbei) zijn bijen, hommels en andere insecten van buiten de kas geheel verantwoordelijk voor de bestuiving. Op de foto hierboven ziet u een appel die niet bestoven is en een foto waar de appel gezet zijn door middel van bestuiving. De meeste appelsoorten hebben kruisbestuiving nodig. Dat wil zeggen dat stuifmeel van een ander ras nodig is voor een optimale vruchtzetting. De bijen dragen daar aan bij.

Het inzetten van een beebooster is in de fruitteelt mogelijk. Hierdoor krijgen uitvliegende bijen kunstmatig een extra lading stuifmeel mee. Dit om de bestuiving te verbeteren.

Bijen nodig voor bestuiving ? Bel  Aarts Bij en Groen 06-40425603.