Hooikoorts patiënten, de plaatselijke imker helpt!

Dat honing gezond is en een aantal stoffen bevat, die een heilzame werking voor de mens hebben, zal elke imker kunnen bevestigen. Bijna iedere imker die de honing aan de deur verkoopt, heeft wel een paar klanten die beweren dat honing helpt bij gezondheidsproblemen. Honing als huismiddel geniet zo enige bekendheid.

Dat honing stoffen bevat, die een medische werking hebben is ook bekend, maar daar is door de medische wetenschap nog nooit veel aandacht aan geschonken. In 1989 echter heeft dr. L.R. Croft van de universiteit van Salford in Engeland onderzoek gedaan naar het bestrijden van hooikoorts met honing. Hij kwam tot de conclusie dat voor 76% van de patiënten, die aan zijn onderzoek hadden meegedaan echte honing, van de plaatselijke imker, een probaat middel was om hooikoorts volledig te bestrijden. Een absolute voorwaarde is, dat de honing moet zijn gewonnen binnen een afstand van 5 km. van de woonplaats van de hooikoortspatiënt en dat de honing echte imkershoning moet zijn, zonder toevoegingen en verhitting.

Hooikoorts heeft de naam een onschuldige kwaal te zijn. Het varieert van licht ongemak tot een hinderlijke irritatie, die zich in de maanden mei tot en met juli voordoet. Toch is hooikoorts niet ongevaarlijk. Het kan leiden tot astma.

Dr.Croft vermeldt in zijn onderzoeksrapport dat hierdoor in Engeland jaarlijks 2170 mensen sterven. Het aantal neemt de laatste jaren nog toe, vooral bij kinderen. De schatting is dat een van de 10 slachtoffer een kind is.

Hooikoorts komt over de hele wereld voor. In Amerika lijdt bijna 15% van de bevolking aan deze kwaal.

Hooikoorts

Het is bekend dat hooikoorts wordt veroorzaakt door stuifmeel van planten, heesters en bomen. Tijdens de bloei wordt het stuifmeel, ook wel pollen genoemd, door de wind meegenomen en via onze ademhaling komen wij er mee in aanraking. Hooikoortspatiënten hebben een verhoogde gevoeligheid voor pollen. Zij reageren extreem als ze met stuifmeel in aanraking komen. De slijmvliezen in de neus raken geïrriteerd en men begint veelvuldig te niezen. De slijmvliezen raken ontstoken en zwellen op, waardoor ademhaling via de neus onmogelijk wordt. Ook het oogvocht kan niet meer worden afgevoerd, zodat de patiënt last krijgt van tranende ogen. De oogleden zwellen op en raken al gauw geïnfecteerd. De symptomen maken de patiënt astmatisch waardoor slaapstoornissen ontstaan met alle gevolgen van dien.

Medicijnen

Er zijn in de loop der jaren verschillende medicijnen ontwikkeld, die hooikoortspatiënten moeten helpen. De verschillende soorten medicijnen hebben allemaal bezwaren. Ze zijn meer gericht op bestrijden van de symptomen dan dat ze de oorzaak wegnemen. De verschillende bezwaren zijn : gevaarlijke bijverschijnselen, beperkte plaatselijke werking, kosten en moeilijk toe te dienen , waarbij moet worden opgemerkt dat niet elk medicijn dezelfde bezwaren heeft.

Honing

Bijen verzamelen nectar en stuifmeel uit bloemen. De nectar en het stuifmeel worden apart in cellen van de raten opgeslagen. Nectar wordt honing en het stuifmeel wordt gebruikt als voedsel voor de larven. Bij het verzamelen en opbergen van de nectar komt al een deel van het stuifmeel in de honingcellen terecht. Als de imker de honing oogst komt er een groot deel stuifmeel in de honing terecht. De met honing gevulde raten worden in een soort centrifuge geplaatst en door de ronddraaiende beweging wordt de honing uit de cellen van de raten geslingerd. De in de raten aanwezige stuifmeel wordt er zo ook uit geslingerd en komt uiteindelijk met de honing in de potjes terecht, die de imker te koop aanbiedt. In de honing zitten allerlei stoffen, die heilzaam zijn voor de mens. Voor hooikoortspatiënten zijn er volgens dr. Croft  twee stoffen die voor deze mensen waardevol zijn. Het gaat om de aanwezigheid van stuifmeel en een stof, die door de bijen aan de honing wordt toegevoegd als een soort natuurlijk conserveringsmiddel.

Vooral het effect van het stuifmeel is eenvoudig te verklaren. Door vroegtijdig en alle dagen een kleine hoeveelheid honing te consumeren krijgt de patiënt ook een minuscule  hoeveelheid stuifmeel binnen en wordt er immuniteit opgebouwd. Als de bloeimaanden komen en de lucht weer stuifmeel gaat bevatten zijn de slijmvliezen gewend aan de stoffen waarop ze anders overmatig reageren, geïrriteerd en ontstoken raken.

Honingkuur

Een honingkuur tegen hooikoorts helpt alleen als aan een paar belangrijke voorwaarden wordt voldaan. De honing moet echte imkershoning zijn en dan ook gewonnen binnen een straal van maximaal 5 km van de woonplaats van de patiënt. De patiënt moet tenminste elke dag een flinke theelepel honing eten. Liefst het hele jaar door, doch zeker vanaf januari/februari tot na de zomer. Honing uit de winkel of honing die op andere plaatsen is gewonnen helpt niet, omdat daar niet het stuifmeel in zit die voor de immuniteit zorgt.

Het onderzoek van dr. Craft, die bij zijn onderzoek ook eerdere studies over de geneeskrachtige werking van honing bij patiënten met astmatische aandoeningen heeft betrokken, heeft erkenning gevonden en aangetoond dat de oude imkers gelijk hadden met hun beweringen dat honing helpt.