Leefwijze van wespen

Algemeen

 • Limonadewespen leven in groepen bij elkaar in een wespennest
 • In het voorjaar (april) legt het bevruchte wijfje (jonge koningin) het begin van een nest aan
 • Het bolvormige omhulsel alsmede de raten worden gemaakt van met de kaken afgeknaagd zacht hout en andere vezels, dat wordt gekauwd en met water of speeksel wordt vermengd tot een grijs of bruingeel papierachtig materiaal
 • In de zich in de raten bevindende zeshoekige cellen zet de koningin in elk ervan een eitje af; de daaruit komende larven worden door haar gevoed
 • Als een larve volgroeid is spint zij een papierachtig deksel over de opening van de cel
 • Na de verpopping komen hieruit de werksters
 • De werksters zijn onvruchtbare vrouwelijke exemplaren; zij zorgen voor het voeden van de larven en de koningin; verder dragen zij zorg voor de verdere uitbouw van het nest en de verdediging van het volk
 • De koningin vliegt niet meer uit, maar legt eitjes in de vrijgekomen cellen en in die van de nieuw aangelegde raten
 • Dus zorg dat je je wespennest voor 1 Augustus laat verdelgen daar er in het huidige nest 5 tot 30 nieuwe koninginnen geboren worden die in Augustus uitvliegen en een plekje opzoeken om de winter door te komen om vervolgens 5 tot 30 nieuwe nesten te maken voor het jaar daarop.
 • Bij het optreden van de eerste nachtvorst sterven alle inwoners van het nest, behalve de jonge koninginnen die een verborgen plaats om te overwinteren hebben gezocht ( niet in het nest, maar op een beschutte plaats in gebouwen, onder afdakjes of in holle bomen)
 • Tijdens de winterslaap houden de koninginnen zich met hun kaken vast aan bijv. een houten balk en blijven zo 6-7 maanden onbeweeglijk hangen

Voedsel

 • Eiwithoudend, vooral nodig voor het voeden van de larven, door het vangen en consumeren van o.m. vliegen,muggen en niet of weinig behaarde insectenlarven
 • Suikerhoudend, zoals nectar (uit bloemen), honingdauw (vloeibare afscheiding van bladluizen,) de braakvloeistof van de wespenlarven, vruchtvlees en sap van rijpe vruchten (o.m. pruimen, druiven en peren), maar ook o.m. limonade, stroop, jam, bier

Temperatuur

 • Hoe hoger de luchttemperatuur, hoe actiever de wespen zich gedragen; tijdens de winterperiode overwinteren alleen de jonge koninginnen

Vochtigheid

 • Een nest wordt gebouwd op een niet vochtige plaats

Schuilplaats

Wespennest
Wespennest
 • Nestbouw meestal in de grond (bestaande spleet of muizenholletje dan wel onder boom of struik uitgegraven met de kaken) of op een andere beschutte plaats zoals in spouwmuren, op vlieringen, in schuren ed.
 • Een afgebouwd nest heeft veelal een doorsnede van 20-35 cm, de dikte van het dak is ca. 6 cm en van de nestwanden 2-3 cm; er zijn vaak meerdere nestingangen; in de met pilaren verbonden raten bevinden zich totaal omstreeks 12.000 cellen
 • Een wespennest wordt slechts 1 seizoen bewoond

Territorium

 • Hoe hoger de luchttemperatuur hoe verder wespen zich van hun nest zullen verwijderen om voedsel te halen, doorgaans is deze afstand niet groter dan enige honderden meters, max. ca. 1 km.