Stichting B-cause

Er is een duidelijk stijgend sterftecijfer merkbaar van de ongewervelde diersoorten in het algemeen en van de insecten in het bijzonder. Er is sprake van meerdere mogelijke oorzaken, onder andere: monoculturen, milieuverontreiniging en het toepassen van bestrijdingsmiddelen.

Er zijn duizenden soorten insecten, waaronder bijen, kevers en vliegen, waarvan er vele een unieke en belangrijke rol spelen in het bevruchten van bloemen. Dit betekent dat insecten uitermate belangrijk zijn voor de fundamenten van het leven, immers: zonder insecten worden veel planten niet of onvoldoende bestoven, zonder bestuiving geen bevruchting, zonder bevruchting minder en in veel gevallen geen leven.

Als insecten wegvallen, zal de veelzijdigheid en stabiliteit van het ecosysteem ernstig worden bedreigd. Floristische diversiteit is strikt noodzakelijk voor entomologische diversiteit. Als gevolg van bovengenoemde oorzaken verdwijnen echter lokaal en regionaal vele soorten planten en vegetaties waar ze deel van uitmaken. Hiermee verdwijnen ook de insecten. Hier wordt een complexe situatie geschetst, waarbij sprake is van wederzijdse afhankelijkheid en vaak zeer specifieke relaties.

Conclusie: Insecten en bestuiving zijn van vitaal belang voor de instandhouding van ecosystemen en voor onze voedselvoorziening. Wij beseffen echter niet dat we van hen afhankelijk zijn en alles met elkaar in verbinding staat. Zorg dragen voor de natuur en daarmee voor ons eigen welzijn is voor de meeste mensen niet vanzelfsprekend.

B-cause wil hier verandering in brengen. De stichting wil een bijdrage leveren op het gebied van communicatie, bewustwording en actie. Doel van de stichting: Creëren en bevorderen van gezonde, lokale ecosystemen, die tot het cultuurlandschap behoren. Een groene en bloeiende omgeving betekent een waardevolle bijdrage op het gebied van biodiversiteit, voeding, gezondheid en welzijn van bewoners en gebruikers, waar insecten, vogels en andere (kleine) dieren zich thuis voelen.