Biodiversiteit

Stichting B-cause

Er is een duidelijk stijgend sterftecijfer merkbaar van de ongewervelde diersoorten in het algemeen en van de insecten in het bijzonder. Er is sprake van meerdere mogelijke oorzaken, onder andere: monoculturen, milieuverontreiniging en het toepassen van bestrijdingsmiddelen. Er zijn duizenden soorten insecten, waaronder bijen, kevers en vliegen, waarvan er vele een unieke en belangrijke rol …

Stichting B-cause Lees verder »