Biodiversiteit

Stichting B-cause

Er is een duidelijk stijgend sterftecijfer merkbaar van de ongewervelde diersoorten in het algemeen en van de insecten in het bijzonder. Er is sprake van meerdere mogelijke oorzaken, onder andere: monoculturen, milieuverontreiniging en het toepassen van bestrijdingsmiddelen. Er zijn duizenden soorten insecten, waaronder bijen, kevers en vliegen, waarvan er vele een unieke en belangrijke rol …

Stichting B-cause Lees verder »

Rondom biodiversiteit, door Lei Hensels

Biodiversiteit.- De verscheidenheid in levensvormen. Dit jaar staat in het teken van de biodiversiteit. Wat is hier de bedoeling van? –Aandacht vestigen op de veelheid van levensvormen. –Levensvormen die elk voor zich hun eigen waarde hebben. Waarvan vele door ons toedoen in hun bestaan bedreigd zijn. Er wordt van iedereen gevraagd bezinning op, waar we …

Rondom biodiversiteit, door Lei Hensels Lees verder »